Facebooka girənlər diqqət!


Facebook  kimi ictimai yoldaşlıq saytlarına üzv olub fərdi məlumatlarınızı əlavə etməmişdən əvvəl iki dəfə düşünün. 

Çünki beynəlxalq karier planlama saytı Badenoch&Clark'ın araşdırmasına görə, müdirlərin üçdə ikisi işə götürəcəyi işçilər haqqında ictimai paylaşam saytlarında məlumat yığırlar. Bir tərəgdən. Virtual aləmdə gəzişərkən diqqətli olun:: 

# İçkili yerlərdə çəkilən fotoşəkillərə diqqət edin. 

# Müdirinizdən hörmətsizcə şikayət etməyin. 

# Yoldaşlarınızın eşq həyatı və şəxsi həyatı haqqında əsla dedi-qodu etməyin. 

# İş saatında bu tip saytlarda vaxt keçirdiyinizi eyham edən sözlər əsla istifadə etməyin.