Mənim bankım

Reklamda tək bəyənmədiyim şey montajın nəsə qırıq alınması idi. Amma bəyəniləsi reklamdı.

0:32

0:33


Bank Standard - Mənim bankım

Müəyyən çatışmamazlıqları hər zaman maklamaq olur.