Amazon.com


Siz fikirləşə bilərdiniz ki, ox burada heç nəyi təmsil etmir. Ancaq onun əla funksiyası vardır - hansı ki amazon.com-da A-dan Z-yə qədər hər şeyin olduğunu bvurğulayır. Həmçinin müştərinin üzünə gətirilən təbəssümü təmsil edir. Dərin və mənalı.