APPLE (əpıl)


Amerikanın ən çox bilinən kompüter firması olan Apple ilk qurulduğu zamanlar Macintosh adıyla xatırlanırdı. Daha sonra satışa çıxarma dahisi Steve Jobs İncildə də yer almış olan Adəm ilə Həvvadakı almanı istifadə etməyə başladı.

Düzdür bir çox versiyası vardır bu alma hekayəsinin. Ən çox yayılanı isə Steve Jobsun dişlədiyi almanı yarımçıq qoyaraq fikrə getməsi və sonradan elə həmin yarım yeyilmiş almanında logo seçilməsidir.