CITROEN (sitroen)


Bucaqlı simvoldur. Fransızların cüt bucaqlı çavuş emblemi, daha əvvəl başqa bir Citroen məhsulu olan dilli çarxlarda istifadə edilirdi... 1919-cu ildə maşın istehsalına başlayan Fransızlar, çıxardıqları ilk avtomobillərində də cüt bucaqlı amblemi istifadə etməni uyğun tapdılar.