COCA-COLA (koka-kola)


Coca Colanın mucidi Dr. Pembertonun şəriki və eyni zamanda buğaltırı Frank Robinson, iki C hərfinin mükəmməl bir estetik yaradacağını düşündü və öz əl yazısıyla Coca Colanın bu günə qədər dəyişmədən gələn logosunu yaratdı. Logonun mənasını "Nəfis və Təzə" olaraq ifadə edir.