Coca-Colada yen dövr


141 milyard dollar bazar dəyəri olan və 2007 gəliri 28.9 milyard dollara çatan dünyanın ən böyük içki şirkəti Coca-Colada 1 iyundan etibarən Muxtar Kent dövrü başlayır.

The Coca-Cola Company, dekabr 2007də 1 İyul 2008dən etibarən Coca-Cola Companyın CEO-luğuna İcraya Məsul Başçılıq vəzifəsini icra edən Muxtar Kentin icra edəcəyini açıqlamışdı. Kenti CEO olaraq təklif edən isə, vəzifəsini götürdüyü Neville Isdell idi.

Uğurlar Kent, Allah köməyin olsun :)