NIKE (nayk)


Nike'ın ilk işçilərindən olan Jeff Johnson bir gecə yuxusunda Yunan tanrıçası Nikeni görür. Müdiri Phil Knight "Dimension 6" adını düşünürdü. Logoyu 35 dollara bir şagirdə düzəldirirlər.
Ox olaraq da adlandırılır.