Panasonic adını hər gün eşidəcəksiniz


Dünyanın ən böyük elektronik istehsalçılarından biri olan Matsushita Electric Co. Osakada reallaşdırılan 101. Ənənəvi Səhmdarlar yığıncağında bütün şirkətlərini Panasonic adı altında toplama qərarı alıbdır.

Bundan belə bütün Matsushita və National şirkətləri Panasonic adlandırılacaqdır. Ad dəyişikliyinə görə, New York birjasında artıq "MC" yerinə "PC" simvolu istifadə edilməyə başlanacaq. Marka dəyişməsi və buna bağlı bütün müddətlərin 2010 ili sonunda tamamlanması hədəflənir.