ROLEX (roleks)


Rolex logosu firmanın qurucusu Hans Wilsdorfun yaradıcılığı sayəsində ortaya çıxmışdır. Adın üzərindəki tac, saat ustalığının işarəsi, beş barmaq şəklindəki çıxıntılarda saat ustasının hünərli barmaqlarını simvollaşdırmaqdadır.