Saatchi-dən Ailədə Zorakılıq Elanları

Verbal abuse

Verbal abuseVerbal abuse


Association of Women for Action and Research yuxarıda gördüyünüz reklamları Saatchi & Saatchi Singapore şöbəsinə sifariş edibdir. Həqiqətəndə çox güclü təsirə malik reklamlardır.