Milçəkli McDonalds
Sezar salatının içindən çıxan milçəklə bağlı müzakirələr Mak.az/forum'da..