ALFA ROMEO


Zadəganlığın simvoludur. Alfa Romeo logosunun dizaynı, İtalyanın Milano şəhəri ilə ölkənin soylu ailəsi Visconti ətrafında dönür. Qırmızı xaç soyluluğu, ağ zəmin xalqı və kəndliləri işarələyir. Tac geymiş engerek ilanı isə soylu Viscoti Ailəsinin gerbindən alıntıdır.