Propaganda xarakterli reklam


yaradıcı: Weimer Pursell, 194 ş3
ABŞ höküməti tərəfindən ikinci dünya müharibəsi zamanı
propaganda məqsədli çap edilmiş ən məşhur poster.