Ford (bütün tarixi logoları)

Müasir və bəzəkli. Mavi nömrə üzərinə bəzəkli hərflərlə yazılı Ford sözü, insana nostaljik keçmişi xatırladır.
1903-cü ildən bu yana istifadə edilən Ford logosunda, keçici bir müddət üçün Köln Katedralınin silüyetidə istifadə edilmişdir.