Kim, Harada, Nə tikir?

Bugündən başlayaraq Azərbaycanda aparılan geniş inşaat inşləri, istifadəyə verilmiş və gələcəkdə tikilməsi nəzərdə tutulan yeni biznes mərkəzləri haqda məlumatlar verəcəyəm.