Maraqlı pul əskinası

Cənubi Afrika haqqında məlumat toplayarkən Rand adlanan çox maraqlı pul əskinaslarının olduğunu gördüm.
Adətən ölkənin prezidenti, şairi, qəhrəmanı, ictimai xadimi olan əskinasların üzərində heyvanların təsvirləri əks olunubdur. Məncə çox yaradıcıdır.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/8c/Randcurrency.jpg