Min ildə bir baş verən hadisə


09.09.09

Bu gün dünyada 1000 ildə bir dəfə baş verən olay yaşanır. 9 sentyabr 2009-cu il tarixi üç 9 rəqəminin yan yana gəldiyi bir gündür. Çünki sentyabr da təqvimə görə 9-cu aydır.

Bütün dünyada milyonlarla insan hələ aylarla öncə məhz bu gündə uşaq dünyaya gətirmək və evlənmək üçün tələsirlər.

Dünyada hakim olan fikrə görə, bu gün dünyaya xoşbəxtlik və sülh gətirəcək.

666 rəqəmi şeytan rəqəmi sayılır. 999 rəqəmi isə əksinə, xoşbəxtlik və sülh rəqəmi hesab edilir.


P.S 9+9+9=27 2+7=9