A-Group sığorta şirkətinin işçiləri öz reklamlarında iştirak ediblər

Xatırladaq ki, təsisçisi bir yerli fiziki şəxs olan «A-Group» sığorta şirkəti 1995-ci ildən fəaliyyət göstərir. Hazırda «A-Group» sığorta şirkəti 14 könüllü və 4 icbari sığorta növü üzrə xidmət göstərir.

1 şərh:

Write şərh
Jordans Nike
AUTHOR
6/11/14 09:04 delete This comment has been removed by a blog administrator.
avatar